Osobní rozvoj

Jednáte proaktivně nebo reaktivně?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Mé jméno je Roman Staněk a tento článek píšu, protože jedna z nejdůležitějších věcí, jak v osobním životě, tak i v podnikání, je jakou si volíme odezvu z vnějšího okolí. Píši zde o chování, které si ani neuvědomujeme, ale v mnoha případech to má obrovský vliv na náš život.


Reaktivní chování
Reaktivní lidé jsou poháněni svými pocity, okolnostmi, podmínkami a prostředím.
Na chování reaktivních lidí má vliv fyzické prostředí. Když je hezky, cítí se dobře. A když hezky není, projeví se to na jejich chování a výkonu. Proaktivní lidé si své počasí nosí na sobě. Nezáleží na tom zda svítí slunce nebo prší. Řídí se hodnotami.

Za náladu či pocity reaktivních osob mohou převážně druzí lidé. Typické věty: Kvůli němu jsem nervozní“ – On mě naštval“ – „Ona za to může . Výrazně často používají slova musím, nemohu, kdyby: Nemůžu s tím nic dělat“ – „Kdyby  mi to šlo lépe – Musím zůstat“. Cítí se být obětmi vnějšího okolí.

 

Proaktivní chování
Být proaktivní znamená něco víc, než jednat iniciativně. Být proaktivní znamená převzít život do vlastních rukou. Proaktivní člověk nese odpovědnost za věci, které se stanou.

Proaktivní lidé si tuto odpovědnost uvědomují. Nesvalují vinu za své chování na okolnosti a na podmínky, jimž byli vystaveni. Jejich chování je mnohem více výsledkem vlastní volby než výsledkem jejich životních podmínek. Mají život založený více na  hodnotách a ne na pocitech.  Místo nesmím  říkají musím , nechci – chci.
Snaží se nalézt vždy řešení a podívat se na situaci z jiného úhlu nebo hledají odpovědi.


Změna chování
Hledejte problém nejdřív v sobě a pak ve svém okolí.

Naslouchejte své řeči:  jak se vyjadřujete, co používáte za slova? Vaše řeč určuje odezvu lidí, se kterými jednáte.

Hledejte řešení i v obtížných situacích. Podívejte se na daný problém z několika úhlů.

Pozorujte a pečlivě vnímejte své okolí: co se okolo vás děje?

Pozorně naslouchejte.

Zabývejte se věcí, se kterou můžete něco udělat.

Buďte nápomocni lidem, kteří stojí o pomoc, nebo ji potřebují.

 

Začněte se změnou už dnes!

STAHUJTE ZDARMA PDF DÁRKY

DALŠÍ ROČNÍK NEZÁVISLÉ MLM AKADEMIE

PDF: Kde brát lidi do MLM, aby Vám nedošly kontakty!
 


MLM plávovač je ve FB Skupině MLM Poradna!PDF: Jak správně telefonovat v MLM! Stahujte.
 


 

JIŽ TUTO NEDĚLI OD 17:00 MLM SUMMIT

DO STARTU AKCE ZBÝVÁ:

Zbývá do startu MLM Summitu...


 
 
Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Napsat komentář