Nezařazené

Je MLM cesta k rychlému zbohatnutí nebo je to o práci?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Říká se, že ve společnosti jsou 2 typy lidí: ti, co multilevel marketing milují a ti, kteří ho nepochopili.

Jak to tedy ve skutečnosti je?

Multilevel marketing berme jako nástroj. Nástroj na vytváření obchodní sítě a podporu prodeje. Další nástroj je například typická korporátní firma, která má svou prodejní síť obchodních zástupců, kteří pracují částečně za fixní plat a částečně za provize. Na rozdíl od korporátních firem, v MLM máte možnost vytvořit si svou obchodní strukturu a mít procenta z jejího obratu.

I tento nástroj, stejně jako korporátní firma, je v rukou nedokonalých lidí. Někteří z nich vstupují do MLM s cílem vydělat si co nejvíce peněz, uspokojit své tužby a zajistit si pasivní příjem. Často ve formě nátlaku na své spolupracovníky či klienty upřednostňují své zájmy či těžkou formou prosazují své názory. Tito lidé bohužel mohou být i v korporátním světě a pak je známe jako šéfy, kterým se vyhýbáme při každé příležitosti. I to může být důvodem, proč mnoho lidí má negativní zkušenosti s MLM.

„Vést lidi se má tahem, nikoli tlakem.“

Člověk vstupující do MLM by měl chtít především pracovat sám na sobě, měl by si být vědom toho, že na začátku si může vydělat málo a že časová investice bude poměrně velká.

Vzdělání a podpora

Vzdělání u síťového marketingu by mělo být na prvním místě. Kvalitní MLM vás naučí komunikovat s lidmi, být lídrem své skupiny a předávat své zkušenosti dalším lidem. Vzdělání v MLM se liší od akademické půdy především v tom, že se učíte praxí. Člověk, který vás do MLM vzal, by měl být ten, kdo je pro vás vzorem a kdo má upřímný zájem o to, abyste byli úspěšní. Znáte jiný systém, v němž jsou lidé motivovaní k úspěchu jiných?

Kvalitní multilevel marketing má vypracovaný vzdělávací systém a četnost podpůrných materiálů.

Produkty a poplatky

Produkt by měl být nepředražený, rychloobrátkový a ideálně takový, který může používat každý a jenž přináší lidem užitek. Vysvětlení prodejního plánu by nemělo být složité právě proto, že MLM systém neklade důraz na získané akademické vzdělání či specializaci.

Počáteční investicí může být registrační poplatek (ten by neměl být v řádu tisíců) a mohou být zpoplatněné některé podpůrné materiály či vzdělání.

! Pozor, nepleťme si multilevel marketing s tzv. pyramidou či letadlem. Základem letadla je přísun nemalých peněz od nově příchozích lidí do systému a na tomto toku peněz je závislý. Taková firma často nemá užitečný či reálný produkt a může se sesypat jako domeček z karet.

Kdo v MLM uspěje?

  1. Uspějí ti, kteří pravidelně dělají aktivity.
  2. Ti, které neodradí neúspěch či jakákoliv překážka.
  3. Ti, kteří kladou důraz na osobní rozvoj a kontinuálně se vzdělávají.
  4. Ti, kteří si najdou cestu přes své silné stránky. Jinak je to bude stát spoustu energie a nadřou se.
  5. Ti, jenž jsou vzory pro další lidi, umí s nimi pracovat a najít jejich silné stránky a ty náležitě podpořit.

Nezáleží, na jaké startovní čáře se nacházíte, záleží jen na tom, kam až chcete dojít a jakým člověkem se chcete stát.

Suma sumárum…

Multilevel marketing je jednou z forem prodejních struktur. Dobrý MLM nám zajistí vzdělání, které na akademické půdě těžko budeme hledat. Vzhledem k minimální počáteční investici je tato forma „podnikání“ dobrou volbou pro každého, kdo nemá velký kapitál a přitom ho láká představa mít svůj obchodní tým.

Tip: Osobní vzdělání a informovanost je velice důležité. Lidé mají často sklony informovat se především od lidí, které znají (mezi nimi můžou být i lidé neúspěšní v MLM), namísto toho, aby si sami prostudovali fakta či získali vlastní zkušenost.

Může nám v tom pomoci otázka: Dávám na domněnky jiných nebo si tvořím svůj názor na základě svého poznání?

 

Autor článku: Lucie Cieslarová

STAHUJTE ZDARMA PDF DÁRKY

DALŠÍ ROČNÍK NEZÁVISLÉ MLM AKADEMIE

PDF: Kde brát lidi do MLM, aby Vám nedošly kontakty!
 


MLM plávovač je ve FB Skupině MLM Poradna!PDF: Jak správně telefonovat v MLM! Stahujte.
 


 

JIŽ TUTO NEDĚLI OD 17:00 MLM SUMMIT

DO STARTU AKCE ZBÝVÁ:

Zbývá do startu MLM Summitu...


 
 
Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Na MLM mě nejvíce baví růst, zpětná vazba z byznysu a možnost vedení lidí a budování sítě. Proč chci být součástí projektu MLM? Především mi to dává obrovský smysl. Cítím potřebu tento obor kultivovat tím správným způsobem, vzdělávat a jít příkladem. Miluji sport, technologie, osobní rozvoj a studium snad úplně všeho. Moje oblíbené motto: "Buď rosteš nebo hyneš". Více o mě na www.luccie.cz.

Napsat komentář