MLM námitky

MLM Námitka: JE TO PYRAMIDA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

REGISTRACE NA ONLINE MLM SUMMIT:

http://SummitOnline.cz/

Síla síťového marketingu, aneb odhalení mýtu o nelegálním pyramidovém schématu

Ve světě obchodu a podnikání je síťový marketing často předmětem kontroverzí. Kritici jej často označují jako pyramidovou hru a spojují ji s podvodnými praktikami a nelegálními schématy tzv. rychlého zbohatnutí.

Domnívám se však, že je důležité tuto mylnou představu vyvrátit a osvětlit skutečnou sílu a potenciál síťového marketingu, který naopak může být v mnoha ohledech geniálním systémem.

Takže, co je to vlastně síťový marketing?

Jednoduše řečeno, je to obchodní model, který se opírá o síť distributorů nebo zástupců, kteří propagují a prodávají produkty, nebo služby, přímo spotřebitelům. Tito distributoři získávají nejen provizi ze svých prodejů, ale mají také příležitost vybudovat si vlastní síť a získat další příjem z prodeje vytvořeného jejich tzv. rekruty.

Jednou z nejčastějších námitek proti síťovému marketingu je analogie pyramidové hry. Kritici tvrdí, že struktura síťového marketingu připomíná pyramidu, přičemž několik jedinců nahoře vydělává většinu příjmů, zatímco ti dole, musí dřít bídu s nouzí. Toto vnímání však nebere v úvahu základní principy síťového marketingu.

Abychom se vypořádali s touto mylnou představou, je důležité pochopit, že tvar pyramidy, není výlučný jen pro síťový marketing, ale i jakékoli jiné odvětví. Ve skutečnosti, mnoho tradičních korporátních struktur, vládních organizací a dokonce i náboženských institucí, sdílí hierarchickou povahu pyramidy. Tyto struktury mají malý počet vedoucích, nebo osob s rozhodovací pravomocí na vrcholu, po nichž následuje větší počet zaměstnanců, nebo členů, na různých úrovních níže.

V podstatě je tvar pyramidy odrazem přirozené hierarchie, která existuje v jakékoli organizaci. To, co odlišuje síťový marketing, je příležitost, kterou poskytuje jednotlivcům na všech úrovních k vzestupu a dosažení úspěchu na základě jejich úsilí, dovedností a odhodlání.

Na rozdíl od tradičních firemních struktur, kde může být propagace omezena vnějšími faktory, umožňuje síťový marketing, jednotlivcům určovat svůj vlastní úspěch, prostřednictvím jejich schopnosti budovat a rozvíjet svou vlastní síť, a to bez ohledu na dosažené školské vzdělání, pohlaví, věk, nezáleží ani na tom, zda jste se narodili do chudé nebo bohaté rodiny.

Síťový marketing nabízí rovné podmínky pro všechny zúčastněné

Úspěch není omezen na pár vyvolených, nebo na ty na vrcholu hierarchie. Se správným myšlením, školením a podporou, může kdokoli vyniknout v síťovém marketingu a dosáhnout svých finančních a osobních cílů.

Potenciál příjmů v síťovém marketingu je přímo úměrný úsilí vynaloženému jednotlivcem a poskytuje jedinečnou příležitost k osobnímu růstu a finanční nezávislosti, což jsou věci, které horko těžko získáváme formou tradičního vzdělávání.

Síťový marketing se dá považovat za školu podnikání v praxi pro masy

Dalším klíčovým aspektem seriózního síťového marketingu, který jej odlišuje od pyramidových her, je důraz na unikátní a kvalitní produkty a služby. Pyramidová schémata se obvykle zaměřují pouze na nábor, s malým nebo žádným důrazem na skutečné produkty nebo služby.

Naproti tomu opravdové společnosti síťového marketingu nabízejí vysoce kvalitní produkty a služby, které poskytují zákazníkům zásadní užitnou hodnotu. Náborový aspekt síťového marketingu je jednoduše prostředkem k rozšíření dosahu a distribuce těchto produktů a služeb, což umožňuje, aby z nich mělo prospěch, ještě více jednotlivců.

Za zmínku také stojí, že legitimní společnosti síťového marketingu fungují v mezích zákona a dodržují etické obchodní praktiky. Jsou odpovědní za své činy a dodržují přísná nařízení stanovená řídícími orgány. To zajišťuje, že distributoři a zákazníci jsou chráněni a že se i nadále tyto společnosti soustředí na poskytování hodnoty a budování dlouhodobých vztahů.

Závěr

Závěrem lze říci, že síťový marketing je legitimní a výkonný obchodní model, který by neměl být ztotožňován s pyramidovými hrami. Jeho struktura může připomínat pyramidu, ale to je přece společná vlastnost mnoha organizací, včetně tradičních korporací a institucí.

Síťový marketing nabízí jednotlivcům příležitost dosáhnout finančního úspěchu, osobního růstu a svobody, prostřednictvím tvrdé práce, obětavosti a schopnosti vybudovat a vést vlastní síť.

Síťový marketing se zaměřením na kvalitní produkty nebo služby a dodržování etických obchodních praktik má potenciál změnit pozitivním směrem miliony životů a vytvořit i pozitivní dopad na podnikatelské prostředí celkově, protože učí měnit mentalitu zaměstnanců na podnikatele a to jak jsme si již řekli, tradiční školy u nás, neučí.

REGISTRACE NA ONLINE MLM SUMMIT:

http://SummitOnline.cz/

STAHUJTE ZDARMA PDF DÁRKY

DALŠÍ ROČNÍK NEZÁVISLÉ MLM AKADEMIE

PDF: Kde brát lidi do MLM, aby Vám nedošly kontakty!
 


MLM plávovač je ve FB Skupině MLM Poradna!PDF: Jak správně telefonovat v MLM! Stahujte.
 


 

JIŽ TUTO NEDĚLI OD 17:00 MLM SUMMIT

DO STARTU AKCE ZBÝVÁ:

Zbývá do startu MLM Summitu...


 
 
Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Michal Karmazín je neúnavným obráncem MLM modelu, díky kterému si i on, přes pomoc dalším lidem, kompletně změnil život k lepšímu a nyní, o principech úspěchu v tomto krásném odvětví, rád sdílí MLM knowhow přes projekty: oMlm.cz, MlmJinak.cz, MlmSystem.cz, MlmAkademie.cz, a samozřejmě i Multilevel-marketing.cz, který přikoupil na konci roku 2021.

Napsat komentář